วิธีที่ Pokemon Scarlet และ Gimmighoul ของ Violet สามารถสร้าง Meta การแข่งขันที่แตกต่างจาก Gen 8 ได้อย่างไร

Gimmighoul ที่เพิ่งเปิดเผยใหม่ของ Pokemon Scarlet และ Violet มีศักยภาพในการสร้าง metagame การแข่งขันที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงจาก Gen 8 Pokemon Scarlet และ Violetเพิ่งเปิดเผย critter ใหม่ในรูปแบบของ Gimmighoul ซึ่งเผยให้เห็นสถานการณ์บิตของไก่และไข่ เป็นการยากที่จะบอกว่าการ...